Zde můžete napsat svůj dotaz

ADRESA

 

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK 
a FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
 

tel.: 724 031 582
 pastor.zlatko@volny.cz 

 

Kontakt

Kontakt Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

mobilní tel.: 724 031 582 pastor.zlatko@volny.cz