III. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP

06.08.2015 09:00

III. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Proměny ženské sexuality v posledních desetiletích.

Hotel Floret,  Průhonice - 17. 10. 2015.

Podrobnější informace, program a přihláška jsou v sekci Aktuality.

Kontakt

Kontakt Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

mobilní tel.: 724 031 582 pastor.zlatko@volny.cz