V. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 21. 10. 2017

04.08.2017 11:28

V. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 21. 10. 2017

 

 

Kontakt

Kontakt Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

mobilní tel.: 724 031 582 pastor.zlatko@volny.cz