VII. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP

05.09.2019 09:18

VII. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 19. 10. 2019

 

Kontakt

Kontakt Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

mobilní tel.: 724 031 582 pastor.zlatko@volny.cz